• rozmerová a tvarová variabilita
  • možnosť dodatočného nadpojenia bez rušivého vzhľadu
  • stabilita
  • moderný, jedinečný vzhľad možno použiť pri novostavbách rovnako ako pri rekonštrukciách
  • estetika, možnosť nechať zarásť popínavými rastlinami
  • zvuková izolácia, vetrolam
  • krátka doba realizácie, bez mokrých procesov (možnosť stavať aj v zimnom období)
  • priepustnosť, umožňuje odtok vody cez štruktúru gabionu, bráni jej hromadeniu sa vo svahu a jeho možnému zosuvu
  • možnosť výstavby aj na miestach nedostupných pre ťažkú techniku